Jord/Liv

En udstilling med fokus på livet i jorden

20
10
2023
Torsdag 11-15 & Søndag 11-15
Renæssancejord

Jord/Liv åbner efterårssæsonen med to originale og sanselige udstillinger. Droj Jord er en performance-vandring med Seidlers Sensorium ved Marika Seidler, der fremføres i krydsfeltet mellem natur, videnskab og kunst. Værkerne fra performance-vandringen indgår også i udstillingen. Samtidig viser vi skulptur og tegninger af den dansk-tyske billedkunstner Hartmut Stockter.

Både Marika Seidler og Hartmut Stockter er i deres udstillinger optaget af jordens mikroliv og det mylder af liv og processer, der er så vital for alle levende organismer. Viden forankres sanseligt i kroppen, når publikum indvies i livet under jorden gennem kunstneriske greb.


Seidlers Sensorium ved Marika Seidler

Titlen Droj Jord refererer til jordens drøje, geologiske lag og er en spejling af ordet jord. Grundstammen i Droj Jords kunstneriske udtryk, er en lyrisk tilgang til geologisk og biologisk viden om jordens indre, livet under jorden i jordlagene og Kiselalgernes dannelse på jordoverfladen.  

I performance-vandringen, der er tilpasset det gamle fængsel, dykker vi ned i jordens indre kerne, i det geologiske jordlag. På poetisk vis præsenteres publikum for planternes dobbeltliv, det der er over og under jorden og trærøddernes smukke tentakler og deres symbiotiske liv med svampenes netværk, der findes under skovbunden. Fængslet træder for en tid lidt i baggrunden, når jordens og menneskenes drømme om jordens indre overtager cellerne.

Droj Jord spiller for små publikumsgrupper af gangen og afvikles på flere iscenesatte scenestationer, hvor publikum møder en fortæller, en danser, en performer, en formidler, to sangere og musikere.

Droj Jord kan opleves på Renæssancejord lørdag den 16. september. For mere info gå til kalender.

Hartmut Stockter

Naturen er en central medspiller i alle Hartmut Stockters værker. Hans portable og publikumsinddragende skulpturer, der er skabt af fundne materialer, handler om at undersøge naturen ved brug af håndbyggede og selvopfundne manuelle redskaber.

Indlejret i Hartmut Stockters værker er ønsket om at sanse langsomt, at kigge nærmere på det, der omgiver os fra nye vinkler og at sanse naturens poesi, som han selv er så inspireret af.

Under udstillingen Jord/Liv vises et af hans seneste kunstværker Jordorganismepsychotest. Værket er et portabelt spil med inspiration fra jordens hjælpere, mikroorganismerne. Besøgende kan blive klogere på, hvilken jordorganisme de har mest tilfælles med og hvad dens funktion er.

Dunkelmylder er titlen på en ny serie tegninger fra Hartmut Stockter. De er skitser til et spil, der handler om jord, planter og menneskers relation. Dette er under udvikling og han ønsker at de besøgende på udstillingen kan byde ind med indspark til spillet i løbet af udstillingsperioden.


DROJ JORD

Publikumsinddragende performance-vandring

16. september

Tidsrum kl. 11-14


Vi dykker ned i jordens indre kerne, planternes dobbeltliv over og under jorden, rødders tentakulære liv og deres symbiotiske liv med svampenes netværk under skovbunden.

Biologisk viden forankres sanseligt i kroppen, når det aktive publikum indvies i livet under jorden.

DROJ JORD spiller for små publikumsgrupper af gangen.


Program

Performance-vandringen varer ca. 50 minutter.

Målgruppe: voksne og børn fra 7 år og op efter.

Med tilmelding til info@jordenshus.dk for garanteret plads og angiv gerne tidspunkt.


Tidspunkter:

11:15

11:30

11:45


13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

Medvirkende: Antoinette Helbing, Freja Schaumbürg Müller, Gry Buhrkal, Marika Seidler, Marte Schau, Siri Seidler

Instruktør, Idé og Iscenesættelse: Marika Seidler