Aktører i Porten

Pettersen & Hein

Kunstpraksis som direkte forlængelse og projektion af vores hverdag – som forskning udi materialitet, intimitet og fælles fortælling.

Se deres hjemmeside

I en konstant udfordring af vores primære materialer – beton, pigment, stål og sten – søger vi at bevæge os i en ny retning gennem skabelsen af hybride former. Forholdet mellem materialerne, deres egne iboende karakterer og forskydningsmuligheder er de primære karakteristika i vores værker – vi transformerer kolde, hverdagslige og på mange måder statiske materialer som beton og metal til sofistikerede bløde, taktile og smukke objekter, som sammen definerer og skaber et rum i rummet.  

Beton repræsenterer for os en æstetik med en særegen betydningsdannelse, der indeholder sociale, psykologiske og ideologiske perspektiver. Vi har som udgangspunkt denne udvidede – både tidsmæssige og fænomenologiske – opfattelse af beton, der udfordrer vores forestillinger om materialet.

Følg med på vores instagram: @pettersenhein

Oversigt over vores aktører